ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร